امروز:
نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر چاپ
 

نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر به عنوان تنها مرجع عدالت گستر در سازمان ملل ثبت شد...

بپرهیز که در بزرگی فروختن، خدا را هم به جنگ خوانی و در کبریا و عزمت، خود را همانند او دانی که خدا هر سرکشی را خوار میسازد و هر خود بینی را بی مقدار و آن کس را که از رعیت خویش دوست می داری، که اگر داد آنان را ندهی ستمکاری، و آن که بر بندگان خدا ستم کند خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن کسی را که خدا دشمن گیرد دلیلی از وی نپذیرد و او  با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه که باز گردد و توبه کند، و هیچ چیز چون ستم کردن، نعمت دادن خدا را دگرگون نمی کند، و کیفر او را نزدیک می آورد، که خدا شنوای دعای ستم دیدگان است و در کمین ستمکاران.

و باید از کارها آن را بیشتر دوست بدارید که نه از حق بگذرد، و نه فرو ماند، و عدالت را فراگیرتر بود و رعیت را دلپذیرتر ، که ناخشنودی همگان خشنودی نزدیکان را بی اثر گرداند، و خشم نزدیکان خشنودی همگان را زیانی نرساند، و هنگام فراخی زندگانی، سنگینی بار نزدیکان بر والی بر همه افراد رعیت بیشتر است، و در روز گرفتاری یاری آنان از همه کمتر، و انصاف را از همه ناخوشتر دارند، و چون درخواست کنند فزونتر از دیگران ستهند و به هنگام عطا سپاس از همه کمتر گزارند. و چون به آنان ندهند دیر تر از همه عذر پذیرند و در سختی روزگار شکیبایی را از همه کمتر پیشه گیرند، و همانا آنان که دین را پشتیبانند، و موجب انبوهی  مسلمانان، و آماده پیکار با دشمنان، عامه مردمانند. پس باید گرایش تو به آنان بود و میلت به سوی ایشان. و از رایت آن را از خود دورتر داری و با او دشمن باش که عیب مردم را بیشتر جوید که همه مردم را عیب هاست و والی از هر کس سزاوار تر به پوشیدن عیبهاست. پس مبادا آنچه را بر تو نهان است آشکار گردانی و باید آن را که برایت پیداست بپوشانی، و داوری در آنچه از تو نهان است با خدای جهان است پس چندان که توانی زشتی را بپوشان تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده بماند، خدا بر تو بپوشاند. گره هر کینه را که از مردم داری بگشای و رشته هر دشمنی را پاره نمای . خود را از آنچه برایت آشکار نیستن نا آگاه گیر و شتابان گفته سخن چین را مپذیر، که سخن چین نزد نرد خیانت سازد هرچند خود را همانند خیر خواهان سازد. و بخیل را در رای زنی خود در میاور که تو را از نیکو کاری باز گرداند، و از درویشی می ترساند.

ونه ترسو را تا در کارها سستت نماید، و نه آزمند را تا حرص ستم را برآید، که بخل و ترس و آز سرشت هایی جدا جدا است که فراهم آورنده آن بد گمانی خداست بدترین وزیران تو کسی است که پیش از تو وزیر بد کاران بوده و آن که در گناهان آنان شرکت نموده . پس مبادا چنین کسان محرم تو باشند که آنان یاوران گناه کارانند. و ستمکاران را کمککار و تو جانشنی بهتر از  ایشان خواهی یافت که در رای و گذاردن کار چون آنان بود و گناه کاران و کردارد بد آنان را بر عهده ندارد. و آنان که ستمکاری را در ستم یار نبوده و گناه کاری را در گناهش مددکار  بار اینان بر تو سبکتر است و یاری ایشان بهتر و مهربانی شان بیشتر و دوستی ایشان با جزء تو کمترپس اینان را خاص خلوت خود گیر و در مجلس هایت بپذیر و آن کس را بر دیگرا بپذیر که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید، و در آنچه کنی یا گویی و خدا آن را ناپسند دارد. کمتر یاری ات کند. و به پارسایان و راستگویان بپیوند، و آنان را چنان بپرور که نکرده ای خاطرات راشاد ننماید ، که ستودن فراوان خود پسندی آرد، و به سرکشی وادارد.

و مبادا نکوکار و بد کردار در دیده ات برابر آیند که آن رغبت نکو کار را در نیکی کم کند و بد کردارد را به بدی وادارد و در باره هر یک ااز آنان، آن را عهده دار باش که او بر عهده خود گرفت و بدان که هیچ چیز گمان والی را به رعیت نیک نیارد چون نیکی که در حق آنان کند و بار شان را سبک دارد و ناخوش نشمردن از ایشان آنچه را که حقی در آن ندارد بر آنان .

پس رفتار تو باید، که خوش گمانی رعیت برایت فراهم آید، که این رنج دراز را از تو می زداید.و به خوش گمانی تو آن کس سزاوارتر که از تو نیکی رسیده و بدگمانی ات بدان بیشتر باید که از تو بدی دیده.

و آیین پسندیده ایی را بر هم مریز که بزرگان این امت  بدان رفتار نموده اند، و مردم بدان وسیلت به هم پیوسته اند، و رعیت با یکدیگر سازش کرده اند، و آیینی را منه که چیزی از سنتها نیک گذشته را زیان رساند تا پاداشی از آن نهنده سنت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند تا با دانشمند فراوان گفتگو کن و با حکیمان  فراوان سخن در میانه در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که پیش از تو بر آن بوده اند برقرار.


بیننده: 31284

  نظرات (47)
1. خنده
نوشته شده توسط: نرگس, زمان: Monday, 03 November 2008 08:29
:grin
2. نوشته شده توسط: سعید, زمان: Tuesday, 11 November 2008 05:30
دلیل از این محکم تر برای اثبات علی
3. نوشته شده توسط: دوست, زمان: Sunday, 01 March 2009 00:22
سلام خسته نباشد 
لطفا سند و مرجع خبری خود را در مورد خبر ثبت نامه علی (ع) اعلام کنید .
4. صالحی
نوشته شده توسط: امین, زمان: Tuesday, 13 October 2009 04:46
سلام اگرقرارباشد جوابکسیکه9ماه پیش سند ومرجع خبرثبت نامه رادرخواست کرده ندهید پس خاصیت این سایت چیست؟لطفاپاسخدهید.
5. نوشته شده توسط: مهدي هاشمي, زمان: Sunday, 25 October 2009 03:39
8) سلام خسته نباشيد شماره نامه ها شرح دهيد
6. some resource
نوشته شده توسط: omid, زمان: Monday, 26 October 2009 22:42
http://www.alferdaows.com/EnglishWebsite/the-un.asp
7. نوشته شده توسط: بینا, زمان: Wednesday, 28 October 2009 22:10
اولا جواب دوستان رو بدید 
دوما متن کاملش رو بزارین چون برای درس ترجمه نیازش دارم 
همین. راستی داشت یادم میرفت ممنون ;)
8. نوشته شده توسط: قلی, زمان: Saturday, 28 November 2009 03:15
چرتلی چرتو نازارم :p :upset
9. نوشته شده توسط: مهدی, زمان: Thursday, 03 December 2009 06:03
ممنون عالی بود :)
10. نوشته شده توسط: نیلوفر, زمان: Wednesday, 16 December 2009 09:17
لطفا توصیف بند های این نامه را هم اضافه کنید. مرسی :)
11. امام علی
نوشته شده توسط: میلاد, زمان: Saturday, 20 February 2010 09:38
من سینزده سالم است و به اینترنت علاقه زیادی دارم.با این طرح به کار های نذهبی بیشتر آشنا شده ام. 
12. امام علی
نوشته شده توسط: میلاد, زمان: Saturday, 20 February 2010 09:41
من سینزده سالم است و به اینترنت علاقه زیادی دارم.با این طرح به کار های مذهبی بیشتر آشنا شده ام. 
13. خدایا کمکم کن
نوشته شده توسط: بینام, زمان: Friday, 12 March 2010 02:35
چرا به سر در ادارات این نامه مهم رو نمیزنن تا کارمندهای مسلمون ببین تا شاید یه چیزایی بفهمن در حالی که در چین به عنوان یک کشور کمونیست این کار انجام شده :( :( :( :cry :cry :cry
14. امام علی
نوشته شده توسط: محسن, زمان: Monday, 15 March 2010 10:59
واقعا از شما تشکر می کنیم
15. امام علی
نوشته شده توسط: میلاد, زمان: Tuesday, 25 May 2010 07:16
عالی عالی عالی
16. لطفا دروغ ممنوع
نوشته شده توسط: وطن پرست, زمان: Tuesday, 25 May 2010 14:18
واقعا متاسفم برای اونهایی که میان این چیزها که ساخته و پرداخته ی خیال یک ادم رو می نویسند و باهاش حال میکنند اما بعد میرن با چماق می زنند تو سر مردمی که برای گرفتن حقش حق ازاد زیستیش به خیابون امده و از همه چیزش گذشته،لطفا علی اسلام و دینتون رو برای خودتون نگه دارین و انقدر این مردم رو شکنجه ندین
17. هيچ
نوشته شده توسط: صادق, زمان: Wednesday, 09 June 2010 22:37
اسلام ناب محمدي و علي چه ربطي به رفتارحكومت به ظاهر ديني الان داره كه همه چيز را بهم ربط مي دين .اسلام و علي مشكلي ندارن دين دوستي و مهرباني اين رفتار من و تو به ظاهر مسلمانه كه چهره دين و علي را مخدوش جلوه مي ده
18. حذف
نوشته شده توسط: امیر, زمان: Wednesday, 21 July 2010 05:23
شما قسمتهایی که به ضرر این نظام هست حذب کردین
19. نوشته شده توسط: بنده خدا, زمان: Tuesday, 31 August 2010 08:24
يا علي خودت قضاوت كن عدالت گستري كوروش ،داريوش كجا و اين حاكمان امروز ايران زمين كجا !!!! آيا كوروش و داريوش پارسي زبان بهتر از حاكمان امروز ايران زمين متن عربي نامه تو را درك كردن !!! يا علي به حق كوروش ما را از شر اين حاكمان بي خرد و نادان نجات بده.
20. نوشته شده توسط: بنده خدا, زمان: Tuesday, 28 September 2010 02:48
ممنونم شايد با اين متون عده اي هدايت بشن :)
21. امامعلی
نوشته شده توسط: من, زمان: Friday, 01 October 2010 04:24
:cry
22. مقايسه
نوشته شده توسط: نصرت, زمان: Monday, 08 November 2010 07:12
به نظرتون اين حكومت با قوانين اين نامه اداره ميشه
23. نوشته شده توسط: سیاست, زمان: Friday, 12 November 2010 14:17
لطفامنبع این خبرروحتماذکرکنیدیاحداقل بگیدچطوربایدمطمئن بشیم البته جسارت نباشه منبع روبرای ذکردرمنابع تحقیق احتیاج داریم
24. نوشته شده توسط: شیعه علی ع, زمان: Wednesday, 17 November 2010 09:16
متاسفم برای الکی روشن فکرها که فکر میکنن این حکومت بضررشونه 
برای اون بدبختی هم که میاد تو خیابون واسه ی به ظاهر آزادی آرزو میکنم زودتر حق رو ببینه یا بمیره :(
25. نوشته شده توسط: علی, زمان: Saturday, 20 November 2010 05:58
کارتون خیلی خوبه.ممنون 
:)
26. نوشته شده توسط: محمد, زمان: Saturday, 11 December 2010 08:42
من یه استاد مدیریت دارم و به ما خیلی سفارش کرد که نامه امام علی به مالک اشتر رو بخونیم الانم داشتم تو اینترنت سرچ میکردم که تو سایت شما پیداش کردم 
خیلی خیلی ممنون
27. یغدققلصسق
نوشته شده توسط: فینات, زمان: Monday, 27 December 2010 00:07
ریدید با این .............
28. امام علی(ع)
نوشته شده توسط: حبیب, زمان: Tuesday, 28 December 2010 02:20
با سلام و با گفنتن یا علی (ع) شروع به نوشتن این متن می کنم. علی (ع) را دنیا کنونی پیشرفته و کشور های غربی که خود را با فرهنگترین جوامعه بشری می پندارند امروز به امام علی (ع) رسیده اند 
و نامه امام علی (ع) به مالک اشتر را به عنوان تنهاترین مرجع گستر در سازمان ملل ثبت کرده اند 
این نشان می دهد که علی (ع) برحقترین شخص است و سندی محکمی است بر حقانیت حضرت علی (ع).
29. عبرت
نوشته شده توسط: بابك, زمان: Tuesday, 04 January 2011 03:12
اگر يك بر يكصدو ده ميليونيوم عدالت علي(ع) را در زندگي خود بكار ببريم، انسان مي شويم.
30. بی طرف
نوشته شده توسط: روح اله نعمت خان, زمان: Wednesday, 26 January 2011 12:30
امید وارم بعضی ها به این سایت مراجعه کنند تا بعضی ها را بعد از 11سال خدمت باز خرید نکنند :zzz
31. 89
نوشته شده توسط: 85, زمان: Tuesday, 26 April 2011 01:09
گر به خود ايي خدايي به خدايي خدا پس به خود ا
32. نوشته شده توسط: مهری, زمان: Tuesday, 26 April 2011 22:34
:) باسلام لطفا برداشت های مدیریتی از نامه امام علی به مالک را ذکر بفرمایید ;)
33. نوشته شده توسط: ياسر, زمان: Monday, 09 May 2011 23:33
بسيار عالي :
34. نوشته شده توسط: جواد, زمان: Tuesday, 16 August 2011 14:11
عجب !!!
35. نوشته شده توسط: فاطمه, زمان: Thursday, 08 September 2011 02:19
امیدوارم مسئولین کشورمان هم از این نامه در کار خود پیروی کنند و حرکت در مسیر آن را خط مشیء خود قرار دهند.
36. خواندن نامه
نوشته شده توسط: محمود ایوبی, زمان: Friday, 16 September 2011 08:32
من باور ندارم که چنین ناهمه ای در عصر حاظر عمل شود لایق میخواد چنینین پیامبر داششتن منکه سگ در خونه اععمه هستم چون بازهم لیا قت میخواد
37. خواندن
نوشته شده توسط: من وتو, زمان: Monday, 31 October 2011 03:50
می خونم بعدجواب میدم :) :) :x
38. نمیدونم
نوشته شده توسط: max, زمان: Tuesday, 08 November 2011 07:08
اتفاقا امشب حال عجیبی داشتم وقتی این نامه رو دیدم حالم دگرگون شد 
فقط بگم که به قول شهریار خدابیامرز: 
چه زنم چونای هر دم؟ زنوای شوق او دم 
که لسان غیب خوشتربنوازد این نوا را 
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 
به پیام آشنایی بنوازد آشنارا
39. نوشته شده توسط: زهرا, زمان: Wednesday, 09 November 2011 23:53
معركه بود :)
40. 39
نوشته شده توسط: zahra, زمان: Thursday, 10 November 2011 00:24
خوب
41. امام علی
نوشته شده توسط: زهرا, زمان: Wednesday, 23 November 2011 07:43
عالی بود :( :x :upset :eek
42. نوشته شده توسط: meisam, زمان: Friday, 23 December 2011 05:47
علی ای همای رحمت تو چه ایتی خدا رااااااااااااا :cry
43. به همه توصیه میکنم بخوانند
نوشته شده توسط: [علی ماشاا..., زمان: Tuesday, 27 December 2011 02:06
به نام خدایی که آدم را اشرف مخلوقات قرار داد تا انسان را بیازماید . به نام خدایی که روح را در انسان دمید تا زنده شود پس میخوانم به نام پروردگار جهانیان
44. javabe shomareye 18
نوشته شده توسط: alireza, زمان: Tuesday, 03 January 2012 23:17
نقاط مثبت یک حکومت وظیفشست و نقاط منفی کوتاهی اون حکومت پس باید منفی ها رو تذکر داد.
45. بازم عالی
نوشته شده توسط: زهرا, زمان: Sunday, 04 March 2012 01:27
عالی عالی عالی
46. نوشته شده توسط: سونیا, زمان: Saturday, 21 April 2012 05:25
سخنان گوهر بار علی (ع) فانوسی برای هدایت عالم بشریت است.
47. انتقاد
نوشته شده توسط: سید موسی نوربخش, زمان: Tuesday, 01 May 2012 11:27
سلام کاش همونطورکه یه صفحه برا قران گذاشتید که دسترسی به قران باشه نهج البلاغه رو هم میزاشتید  
شما هم از غدیر به اسمش اکتفا کردید  
دلتون خوشه اسم این سایتتون هم گذاشتید غدیر

نوشتن نظر
نام:
عنوان:
نظر:كد:* Code

 

دریافت مجله عترت

مجله عترت مجله عترت
اولین مجله مذهبی - فرهنگی ونکوور

حاضرین در سایت

حاضرین در سایت : 4 نفر مهمان

ورود و خروج


رمز عبورتان را فراموش كرده اید؟