امروز:
گناهان کبیره - بخش اول چاپ
مطالب گوناگون - مقالات مذهبی
 

گناهان کبیره، گناهانی هستند که از نظر اسلام پراهمیت و بزرگ‌ اند. نشانه‌ی اهمیت این گناهان آن است که برای‌شان به نهی اکتفا نشده است و به عذاب دوزخ نیز تهدید شده است.

 

برگرفته، خلاصه و چکیده ای از کتاب " گناهان کبیره " به تألیف:

شهید مهراب آیت الله سید عبدالحسینی دستغیب

مقدمه

شهید بزرگوار (آیت الله دستغیب) در مقدمه اش آثار نیک تقوی را از آیات و اخبار وخطبه نهج البلاغه بر می شمرد و پس از متوجه ساختن خواننده به اهمیت تقوا، معنی و حقیقت آن که انجام واجبات و ترک محرمات است را با بیانی شیوا ثابت می کند و در زمین مساعد تخم عمل به هر کمی باشد بارور میشود ولی با آفت گناه کوه عمل نیز کاهی نمی ارزد.

رویهم رفته ارزش هر کس به اندازه تقوای او است و می دانیم که تقوی را مراتب متعدد و مختلفی است و نخستسن مرتبه آن ترک گناهان و انجام واجبات است و مرتبه دوم تهذیب نفس و آراسته شدن به ملکات فاضله است و در مرتبه سوم از غیر خدا بریدن و یکباره به او پیوستن است.

1-     شرک بالله

اولین گناه کبیره شرک بخدای تعالی است و به کبیره بودن آن، حضرت رسول و حضرت امیر المؤمنین و صادق و کاظم و رضا و جواد علیهم السلام تصریح فرموده اند بلکه از حضرت صادق(ع) آمده است که از هر گناه کبیره بزرگتر شرک بخداست. [1]

و دلیل بر اینکه بزرگترین گناهان کبیره است فرمایش پروردگار است که می فرماید:

«خدا نمی آمرزد شرک آورده شده با او را اگر کسی مشرک از دنیا برود آمرزیده شدنی نیست، و غیر شرک را از هر که بخواهد می آمرزد.» [2] یعنی غیر از شرک قابل آمرزش است.

و نیز می فرماید: «کسی که به خدا شرک آورد خدا بهشت را برا او حرام فرموده و جایگاهش دوزخ است و برای ستم کنندگان یاری کنندگانی نیست.» [3]

چون کبیره بودن گناه شرک نزد هر مسلمانی بدیهی است ذکر سایر آیات شریفه و روایات وارده در بزرگی این گناه لزومی ندارد، چیزی که مهم است دانستن معنی شرکت و مراتب آن است.

2-     یأس

دوم از گناهان کبیره ناامیدی از رحمت الهی است. «الیأس من روح الله» روح در لغت نسیمی را می گویند که انسان از آن لذت و راحتی می برد. چون سبب یأس از پروردگار عالم اعتقاد نداشتن بقدرت و کرم و رحمت بی پایان او است در قرآن مجید آنرا از صفات کفار قرار داده و می فرماید «ناامید از رحمت الهی نمی شود مگر کسی که کافر است.» [4]

پس از شرک هیچ گناهی بزرگتر از یأس نیست زیرا هر گناهی که از شخصی سر می زند تا وقتی که مأیوس نباشد ممکن است در صدد توبه برآمده و با استغفار آمرزیده شود ولی شخص مأیوس آمرزیده شدنی نیست زیرا امیدی به آمرزش و مغفرت خدا ندارد تا توبه نماید.

از این گذشته یأس سبب جرأت بر جمیع گناهان می گردد چون شخص می گوید من که معذب خواهم بود چرا خودم را از شهوت دنیا محروم نمایم؟

3-     آدمکشی

سوم از گناهان کبیره کشتن کسی است که خدا و پیغمبر(ص) اذن در کشتن نداده اند. دلیل بر کبیره بودن آن، در روایاتی که از حضرت رسول و حضرت امیر و حضرات صادق و کاظم و رضا و جواد علیهم السلام وارد شده بکبیره بودن آن تصریح فرموده اند.

بعلاوه از گاناهانی است که خدایتعالی در قرآن مجید صریحا بر آن وعده عذاب داده از آن جمله می فرماید: «هر کسی مؤمنی را از روی عمد و قصد بکشد پاداشش دوزخ است، در حالی که در آن جاودان می باشد و خشم خدا بر او است و او را از رحمت خود دور ساخته و عذاب بزرگی را برایش آماده ساخته است.» [5]

انتهار هم قتل است:

خداوند در سوره نساء آیه 33 می فرماید: خودتان را به ناحق نکشید یا اینکه نفس خود را نکشید و خود را برای بتان قربانی نکنید. یا اینکه در هنگام غضب خود را انتحار نکنید، بدرستی که خداوند بشما اهل ایمان مهربان است، و کسی که از روی تعدی و تجاوز بغیر و ستم بر خود قتل نفس نماید، زود باشد که او را در آتشی سخت در آوریم و این بر خدا سهل و آسان است.

4-     دروغ

یکی از مبتلابه ترین گناهان، دروغ است که بکبیره بودنش تصریح شده، شیخ انصاری علیه الرحمة در کاسب محرمه می فرماید، دروغ گفتن حرام است بحکم قطعی بشری و جمیع ادیان آسمانی و در شرع مقدس اسلام حرمت آن به ادله اربعه: کتاب، اجماع، سنت و عقل ثابت است و کبیره بودنش از قرآن و احادیث استفاده می گردد.

دروغ از بزرگترین کبائر:

رسول خدا(ص) فرمود: بزرگترین گناهان کبیره، شرک و عقوق والدین و قول باطل یعنی دروغ می باشد. [6]

لعن ملک و بودی گند:

رسول خدا(ص) فرمود: مؤمن هر گاه بدون عذر دروغی بگوید هفتاد هزار ملک او را لعنت می کنند و بوی گندی از قلبش بیرون می آید که تا بعرش می رسد و خداوند بسبب این دروغ گناه هفتاد زنا که کمترین آن زنای با مادر است برای او می نویسد. [7]

قرآن مجید و دروغ:

در سوره نحل می فرماید: جز این نیست که می بافند دروغ را کسانی که ایمان نیاورده اند و تصدیق نکرده اند نشانه های خداوند را. [8] یعنی دروغگو ایمان به آیات خداوند ندارد.

و از چند آیه قرآن استفاده می شود که دروغگو مستحق لعنت و سزاوار خشم پروردگار است. (سوره 24 آیه 7)

آیات و اخبار وارده در بزرگی گناه دروغ و شدت عقوبت و مفاسد و زیانهای مترتبه بر آن زیاد که مرحوم حاجی نوری علیه الرحمه برای اختصار و آسانی حفظ آن چهل مورد را شماره کرده بدین قرار: (در کتاب به همه موارد پرداخته شده است. موارد اشاره شده در این مقاله 25)

1- دروغگو قابل رفاقت، اتهاد و برادری نیست. 2- دروغگو مروتش از همه خلق کمتر است. 3- دروغگو ایمان ندارد. 4- دروغ اثم و گناه است. 5- دروغگو ملعون است. 6- دروغگو تخم دشمنی و کینه را در دلها می کارد. 7- دروغ از شراب بدتر است. 8- بوی گند دروغ 9- خداوند دروغگو را لعنت می فرماید. 10- فرار ملک. 11- بوی گند دروغ تا به عرش می رسد. 12- ملائکه مقربین دروغگو را لعنت می کنند. 13- دروغ خراب کننده ایمان است. 14- دروغ قول زور است. 15- دروغگو رو سیاه است. 16- دروغ نشانه یک نفاق است. 17- دروغ زشت ترین مرضهای نفسانیه است. 18- دروغ انگشت پیچ شیطان است. 19- دروغ بدترین رباهاست. 20- دروغ دری از درهای نفاق است. 21- دروغگو از نماز شب محروم است. 22- دروغ بزرگترین خبائث است. 23- دروغ صاحبش را هلاک می کند. 24- خداوند دروغگو را هدایت نمی کند. 25- دروغ فسق است.

5-     عقوق والدین

پنجمین از گناهان کبیره عقوق والدین است چنانچه حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امیر المومنین(ع) و حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت جوال علیهم السلام در روایاتیکه در شماره کبائر از ایشان رسیده بکبیره بودنش تصریح فرموده اند بلکه از پیغمبر اکرم(ص) چنین رسیده است که از هر گناه کبیره بزرگتر شرک بخدا و عقوق والدین است و نیز از گناهانی است که در قرآن مجید و احدایث صحیحه بر آم وعده عذاب داده شده است.

در قرآن مجید از قول عیسی بن مریم حکایت می فرماید: «که خداوند مرا نیکوکار به مادرم قرار داد و مرا ستمکار و بد عاقبت قرار نداد بسبب ترک نیکی به مادرم» [9] و سبب اینکه ذکر پدر نکرده اینست که آن حضرت پدر نداشت و لذا قبل از این آیه در حکایت حضرت یحیی (ع) ذکر پدر و مادر هر دو شده است. [10]

عقوق والدین و اخبار:

پیغمبر اکرم(ص) فرمود: کسیکه والدین خود را بیازارد مرا اذیت کرده و کسی که مرا بیازارد خدای را آزرده و آزار کننده خدا ملعون است. [11]

و همچنین فرمود: عاق والدین هر عملی که می خواهد بجا آورد، هرگز داخل بهشت نخواهد شد. [12]

و نیز پیغمبر اکرم(ص) فرمود: سه طایفه اند که در روز قیامت خداوند با ایشان سخن نمی فرماید و نظر رحمت به آنها نمی کند و ایشان را پاک نکرده و از برای آنها عذاب دردناکی است ایشان شرابخواران و تکذیب کنندگان بقدر الهی و عاق والدین اند. [13]

6-     قطع رحم

ششم از گناهان کبیره قطع رحم است حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت جوال علیهم السلام بکبیره بودنش تصریح فرموده اند و نیز از گناهانی است که در قرآن مجید وعده آتش بر آن وارد شده و مورد لعن پروردگار عالم است و او را خاسر نامیده است. از حضرت سجاد(ع) مرویست که فرمود: از مصاحبت قاطع رحم بپرهیز که او را در سه جای قرآن ملعون یافتم. (1- سوره 2 آیه 25، 2- سوره 13 آیه 26، سوره 47 آیه 24 و 25)

بدترین اعمال نزد خدا:

مردی به پیغمبر(ص) عرض کرد: کدام عمل نزد خداوند بدتر و مبغوضتر است؟ فرمود: شریک قرار دادن برای او، گفت پس از آن چیست؟ فرمود قطع رحم، گفت پس از آن چیست؟ فرمود امر به منکر و نهی از معروف. [14]

1-       اکبر الکبائر الشرک بالله (وسائل الشیعه، کتاب جهاد - کافی)

2-       ان الله لا یغفران یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء (سوره 4 آیه 52)

3-       انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأویه النار و ما للظالمین من انصار. (سوره 5 آیه 76)

4-       انه لا یا یئس من روح الله الا القوم الکافرون (سوره 12 آیه 87)

5-       و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذاباً عظیما. (سوره 4 آیه 93)

6-       الا اخبرکم باکبر الکبائر الا شراک الله و عقوق الوالدین و قول الزور (وسائل الشیعه)

7-       ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون الف ملک و خرج من قبله نتن حتی یبلغ العرش و کتب الله علیه بتلک الکذبة سبعین زنیة اهونها کمن زنی بامه. (مستدرک)

8-       انما یفتری الکذب الذین لایؤمنون بآیات الله (سروه 16 آیه 117)

9-       و براً بوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیا. (سوره 19 آیه 34)

10-   و براً بوالدیه ولم یکن جباراً عصیا. (سوره 19 آیه 15)

11-   من آذی والدیه فقط آذانی و من آذانی فقد آذی الله و من آذی الله فهو ملعون (مستدرک، کتاب نکاح، باب 75)

12-   ولیعمل العاقل ماشاء ان یعمل فلن یدخل الجنة (مستدرک، کتاب نکاح، باب 75)

13-   ثلثة لا یکلمهم الله یوم القیامه و لا یزکیهم و لا ینظر الیهم و لهم عذاب الیم و هو المکذب بالقدر و المدمن للخمر و العاق لوالدیه. (مستدرک، کتاب نکاح، بابا 75

14-   کافی

 

 

لینک به بخش دوم 


بیننده: 30938

  نظرات (74)
1. نوشته شده توسط: فرید, زمان: Saturday, 08 November 2008 14:31
خیلی خوب است خدا خیرتان دهد :x
2. گناهان کبیره
نوشته شده توسط: ستاره, زمان: Monday, 08 December 2008 05:39
مطالب بسیار جالبی بود ما افتخار می کنیم که هنوز افرادی دراین جامعه هستند که کمی به فکر گنا هان وشهوت هستند از شما بسیار ممنونم :)
3. نوشته شده توسط: مریم, زمان: Monday, 09 February 2009 06:21
واقعا مطالب اموزنده ای است :) :) ;)
4. نوشته شده توسط: حميد طجري, زمان: Tuesday, 17 February 2009 20:58
دست شما درد نكند كه چنين مطالب مهمي را ياد آوري مي نمائيد.
5. چه کنم
نوشته شده توسط: یهبدبخت, زمان: Friday, 27 February 2009 14:56
برای ترک لواط چه کنم؟به خدا خسته شدم اما دوستم مرا وسوسه میکند.خدایا رارم دیوانه میشوم... 
کمکم کن.
6. تشکر
نوشته شده توسط: مهراب, زمان: Saturday, 11 April 2009 00:28
هر کس در راه آشنا ساختن انسانها از دامهای شیطان و رهائی از بند شهوات و امر به معروف ونهی از منکر می کوشد خداوند اورا بزرگ میسازد.
7. S
نوشته شده توسط: S, زمان: Monday, 20 April 2009 06:43
:p 8) ;) :grin :) :roll :eek :upset :zzz :sigh :x :( :cry :?
8. متشكرم و التماس دعا
نوشته شده توسط: شادي, زمان: Saturday, 09 May 2009 04:43
باسلام 
از مطالب جالبتون استفاده كردم 
اجرتون با خداي مهربون 
ايشا... موفق باشين 
 
التماس دعا
9. تشکر
نوشته شده توسط: حامده, زمان: Tuesday, 02 June 2009 21:32
خیلی پند یاد گرفتم اجرتون باخدا : :eek
10. ---
نوشته شده توسط: بهاره, زمان: Tuesday, 23 June 2009 04:00
من خيلي نااميد شدم :?
11. نوشته شده توسط: حسین صمدیان, زمان: Tuesday, 11 August 2009 01:14
اجرکم عندالله :cry
12. دروغگویان
نوشته شده توسط: الیاس, زمان: Sunday, 18 October 2009 03:10
در مورد حکم تدلیس در ازدواج یا همان دروغ گفتن در ازدواج مثلاً دختری قبلاًازدواج کرده وپس ازطلاق با عمل جراحی او را دوباره شوهر دهند خداوند چه حکمی میدهد . :sigh
13. جواب الیاس
نوشته شده توسط: یوسف, زمان: Sunday, 18 October 2009 23:20
درمورد سوالت باید گفت به تقدیر و روز قیامت اعتقاد داشته باش اجرکم عندالله :grin
14. دروغ
نوشته شده توسط: سيما, زمان: Wednesday, 21 October 2009 04:02
خيلي عالي دمتون گرم :?
15. نوشته شده توسط: مهران, زمان: Friday, 04 December 2009 02:02
خیلی ممنون :upset
16. نوشته شده توسط: فرشته, زمان: Saturday, 05 December 2009 01:32
ممنون واقعا عالی بود خدا.با آرزوی بهترین ها :x
17. VERY GOOD
نوشته شده توسط: R.H.P, زمان: Sunday, 13 December 2009 09:05
8)
18. گناهان کبیره
نوشته شده توسط: مهسا, زمان: Monday, 21 December 2009 01:20
مطالب خیلی کم بود :cry
19. گناه
نوشته شده توسط: زمانه, زمان: Wednesday, 23 December 2009 07:13
خوبه دستتون ندرده :zzz
20. eyy vayy
نوشته شده توسط: amin, زمان: Tuesday, 26 January 2010 09:03
ينارا كه ميگي ادام ها به خودشون ميان كه كجاي دنيا هستن پروردگارا العفو :roll
21. نوشته شده توسط: سينا, زمان: Saturday, 06 March 2010 13:11
خيللي ممنون.وااااااااااااااي به حال ما با ايييييين گناهاموووووووون
22. دروغ
نوشته شده توسط: دروغ, زمان: Sunday, 07 March 2010 22:34
خيلي خوب بود :cry
23. گناهان کبیره
نوشته شده توسط: ستاره, زمان: Saturday, 10 April 2010 06:39
خیلی خوب بود به دردم خورد. ممنون :) :) ;) :p
24. چه كنم خدايا؟؟؟
نوشته شده توسط: غلام, زمان: Monday, 14 June 2010 02:24
:
25. گناهان کبیره
نوشته شده توسط: نیما, زمان: Saturday, 19 June 2010 00:12
ازتون ممنونم اجرتون با خدا ولی یه کم زیادی چکیده بود : :)
26. تقی پور
نوشته شده توسط: حسین, زمان: Sunday, 27 June 2010 03:17
تشکر از زحمتی که کشیدید.خدا به همه ما رحم بفرماید.علیه توکلناوالیه انیب
27. گناهان کبیره
نوشته شده توسط: حسین, زمان: Sunday, 08 August 2010 13:41
خیلی عالی بود ولی کم بود اجر شما و امثال شما با خدا التماس دعا
28. گناه من
نوشته شده توسط: لیدا, زمان: Monday, 09 August 2010 08:03
:) واقعا عالی بود ، ممنون ، التماس دعا
29. نظر
نوشته شده توسط: شیدا, زمان: Tuesday, 10 August 2010 09:47
خوشمان امد
30. لیله القدر
نوشته شده توسط: منیرالسادات, زمان: Saturday, 04 September 2010 05:00
باسلام من نمیدونستم سایت شما مربوط به کشور کاناداست امروز که متوجه شدم خیلی شاد شدم که میبینم جوانان مسلمان در همه جای دنیا مانند هم هستند و این اسلام و دینداریه اونها هست کا این یکپارچگی رو ایجاد کرده اجرکم عندالله
31. دعا
نوشته شده توسط: منیرالسادات, زمان: Saturday, 04 September 2010 05:08
من نمیدونم الان کی داره این سایت رو میبینه هر کی هستی حتمآدلت خداییه حتما برات گناهان کبیره مهم بوده که به این صفحه رجوع کردی حتمآ بوی غدیر میدی بوی علی میدی. من یه حاجت مهمی دارم ازت خواهش میکنم برام دعا کن شاید به دعای تو خدانظری به دل سیاه من کنه و در این ماه مبارک دعای من هم مستجاب بشه.از هم التماس دعا دارم.
32. دیوانه
نوشته شده توسط: هادی, زمان: Saturday, 11 September 2010 03:25
:cry
33. دیوانه
نوشته شده توسط: هادی, زمان: Saturday, 11 September 2010 03:28
من از خدا خجالت می کشم واویلا اینقدر هم گناه...خدا به حق بی بی زینب ببخش...
34. دعا
نوشته شده توسط: مهناز, زمان: Sunday, 19 September 2010 22:01
خیلی خوب بود دستتون درد نکنه ان شاء الله که خدا از همه تقصیراتمون بگذره از همه دوستان التماس دعا دارم منم یک حاجت مهمی دارم واسم دعا کنید.
35. برو بابا
نوشته شده توسط: کیمیا, زمان: Sunday, 17 October 2010 06:34
اگه میبینین من اینجام فقط واسه اینه که تحقیقم رو کامل کنم.اصلا هم سایت خوبی نیست! شما ها خیلی بیکارین! اگه می دونستین دین واقعی اسلام چیه هیچ وقت به این حرفا گوش نمی کردین! 
قلبت با خدا باشه گناهم نمیکنی ودیگه نیازی به این همه حرف و حدیث نداره!  
من جوون این مملکتم باید به فکر سازندگی کشورم باشم یا این که هی بترسم که الان گناه کردم یا نکردم؟!
36. تشکر
نوشته شده توسط: محبوبه, زمان: Thursday, 21 October 2010 00:57
عالی بود :) :x
37. نوشته شده توسط: مونا, زمان: Saturday, 30 October 2010 01:30
مرررررررررررررررررررسی عالیه .خیلی از این جور حرفا خوشم میاد
38. خداوند به شما اجربدهد
نوشته شده توسط: عبدالجمیل.. ازاف, زمان: Sunday, 31 October 2010 22:40
تشکرخداوند به شما اجربدهد وبه کسانیکه این اصول را رعایت میکنند و همچنان خداوند کسانیکه راکه این اصول را به مسخره میگیرند هدایت کند. ودراخرخداوند برمارحم کند گناهان مارببخشاید.انشاالله.زنده بادمجاهدین افغانستان وجهان. مرگ براسراییل مرگ برامریکا مرگ به همه دشمنان اسلام ومسلمین.
39. سلام
نوشته شده توسط: حوا, زمان: Sunday, 31 October 2010 23:08
سلام مطالب خوب بود و من تحقيقم كامل شد از شما متشكرم . تذكر: يكي از كناهان كبيره يأس و ناميدي است در بند 10 بهاره نوشته من خيلي نا اميد شدم پس او دچار يك كناه كبيره شده پس بهاره خانم بايد توبه كند و ديگر تكرار نكند
40. انسان يابي
نوشته شده توسط: nima.iq2, زمان: Thursday, 11 November 2010 08:30
اگه تو اين كشور عدالت رو بهم نشون دادين اونوقت مي فهمم كه دين اسلام تو كشور داره اجرا ميشه. 
دين اسلام ديني هست كه ذره اي از اون تو ايران ديده نميشه ، و فقط اسمش روي اين كشوره. 
همه جاش تبعييض و بي عدالتيه... 
نمونه ش فرزند شهيد و مقام شهيد.......
41. سپاس
نوشته شده توسط: محمد, زمان: Sunday, 05 December 2010 03:01
باید این راه رو ادامه بدیم. 
خیلی جای شکر داره که چنین حرکت هایی وجود داره و مطمئن هستم که پتانسیل زیادی هم وجود داره. پس با بینش و بصیرت راهی مثل راه این عزیزان شروع کنیم و با تلاش برای این دنیا و دنیا ی باقی زمینه ی سعادت برای خودمون و دیگران ایجاد بشه. 
از لطف شما ممنونم. ان شاءالله توفیق بندگی به شما داده بشه و اگر داده شده ما رو از دعاتون محروم نکنید. 
التماس دعا. محمد :)
42. خبر بد
نوشته شده توسط: سعید, زمان: Monday, 13 December 2010 11:45
تو این مملکت همه چیز به جز دستورات اسلام انجام میشه از بزرگان گرفته تا کودکان.وباید فکری انجام بشه یا ازادی کامل یا مملکت اسلام واقعی؟؟؟؟؟>. :zzz
43. تشكر وپيشنهاد
نوشته شده توسط: آيدا, زمان: Friday, 17 December 2010 05:55
سلام باتشكر از مطالب آموزنده .لطف كنيد در مورد ببخشش گناه مطالبي بنويسيد . براي از من از پروردگار يكتا آمرزش بطلبيد .خيلي رو سيا هم .خسته نباشيد راهتان متداوم
44. نوشته شده توسط: دوست, زمان: Saturday, 18 December 2010 02:54
:) مرسي عاليه
45. نوشته شده توسط: شيرين, زمان: Monday, 17 January 2011 02:08
خيلي خيلي خوب بود ولي ايران ما از همه جا بد تره :sigh :eek
46. بسیار جالب بود
نوشته شده توسط: مرتضی اک, زمان: Thursday, 10 February 2011 20:45
بسیار جالب بود
47. تشکر
نوشته شده توسط: علی, زمان: Saturday, 12 February 2011 22:17
خیلی خوب بود فهمیدم که راهم را درست انتخاب کردم
48. نوشته شده توسط: دوست, زمان: Sunday, 13 February 2011 07:46
خداتون به همتون عقل بدهد
49. تشکر
نوشته شده توسط: نیلوفر, زمان: Saturday, 19 February 2011 11:03
از مطالب قشنگت ممنون..... ;)  
عالی بووود :x
50. نوشته شده توسط: مژده, زمان: Thursday, 10 March 2011 05:08
خیلی عالیه،اجرتون با خدا
51. نوشته شده توسط: طناز, زمان: Thursday, 10 March 2011 05:16
ازتون خیلی ممنونم..... :x  
برای تحقیقم خیلی کمکم میکنه. :x :p :zzz :x
52. امام زمان
نوشته شده توسط: صادق, زمان: Friday, 25 March 2011 03:19
سلام به همه ی دوستای خوبم من به عدل خدا شک کردم نمی گم آدم بی گناهیم گناهام زیاده ولی اونی نیستم که باید باشم شیعه ای نیستم که امام زمانم می خواد شیعه واقعی نیستم از امامم خجالت می کشم چه برسه بخوام خودمو جزو یاراش بدونم واسم دعا کنید
53. tashakor
نوشته شده توسط: mahsa, زمان: Saturday, 09 April 2011 14:14
vaghean mamnonam khoda kheireton bede  
kheily alie mer30 vaghean :)
54. نوشته شده توسط: رویا, زمان: Friday, 22 April 2011 06:17
خیلی خوب بود بلاخره کمکم کرد تحقیقمو بنویسم ممنون : :x :)
55. ببخشيد يه حرفي داشتم
نوشته شده توسط: احمد, زمان: Tuesday, 26 April 2011 11:43
اصلا همين به قول خودشون ولي عهد مسلمين جهان و بعضيا از بيخ دارن سر مردم رو مي برن با اين كاراشون.
56. دروغ گناه کبیره
نوشته شده توسط: فاطمه, زمان: Sunday, 15 May 2011 03:55
سلام،چرامافکرمیکنیم بادروغ کارهایمان پیش میرود درحالیکه گرهها بیشترمیشود هروقت خواستم دروغ بگم اول خدارودیدم شرم کردم بعد هم گفتم اگر حرفم یا عملم درست وخداییه پس چرابادروغ آلوده اش میکنم اگرهم نادرسته اصلا چرا باید بگم، به لطف وکمک خداوند سعی کردم این گناه زشت وگند راتاحدزیادی ازخودم دورکنم،من فکرمیکنم خواندن سوره الرحمن با عنایت خداوند مارا از ارتکاب این عادت زشت دورکند،دروغ امروزه اینقدرعادی شده که مثل نقل ونبات ازدهانمان درمیاید اگریکی مثلابگوید بینی ات خوش فرم نیست سعی میکنیم درستش کنیم ولی اگرهمه مارا بعنوان آدم دروغگوبشناسند اصلا ناراحت نمیشویم اینجاست که میبینیم ارزشها با بی ارزشیها جایشان عوض شده است
57. گناهان کبیره
نوشته شده توسط: ملیحه, زمان: Sunday, 15 May 2011 04:17
سلام،گناهان کبیره مطمئنم فقط به اسلام مربوط نیست هردین دیگری یاحتی کسی که دین ندارد ولی خداوندراخالق ومعبودخودمیداندنیزشامل میشود چون رسالت اول برای توحیدبود بعد برای اینکه لیاقت انسان بودن راداشته باشیم مگرما اشرف مخلوقات نیستیم ،دوستی که نوشته بود رفیق نارفیقش اورا به عمل زشت لواط وسوسه میکند شمادرمقابل شخص سوم این عمل را باهم انجام میدهید ؟ حتما نه ، مگردرقرآن کریم خداوند نفرموده :که هرجادونفرباشند نفرسوم من،وهرجا 4 نفرباشند نفرپنجم من هستم - توحضورخداوند راندیده میگیری ؟ درموردقوم لوط که این عمل زشت وشنیع را رواج دادندکمی مطلب بخوان بعد متوجه میشی که این عمل راشیطان درقوم لوط واردکرد، اطاعت ازامرخداوند یا وسوسه شیطان خودت یکی را انتخاب کن
58. نوشته شده توسط: دلنشین, زمان: Monday, 23 May 2011 01:07
بدک نبود :grin
59. hajar
نوشته شده توسط: هاجر, زمان: Tuesday, 31 May 2011 03:50
چن وقی مراقب خودم بودم گناه نکنم خدا بهم توفیق نماز شب خوندن داد تا حالا هیچ لذتی را مثل اون شبه تجربه نکردم
60. یاس
نوشته شده توسط: مهسا, زمان: Friday, 03 June 2011 02:51
نمیدونستم یاس هم جز گناهان کبیره است 
ممنون
61. نوشته شده توسط: غریبه, زمان: Saturday, 09 July 2011 01:33
به نظر من خدا خیلی مهربونه و به بعضی از بنده هاش بی نهایت لطف میکنه ولی دلیل نمیشه که از گناهانی که در حق دیگران (حق الناس ) انجام بدن بگذره . به هرحال خدا فقط میتونه از حق خودش بگذره .بعضی آدما رو خدا بی نهایت دوست داره ولی و لی از حق الناسشون اصلا نمیگذره .یکی از صحابی پیامبر که در جنگ بدر شرکت داشته زمانی که میمیره مار سیاه بزرگی داخل قبرش میبینن.یاران پیامبر میپرسن این مار برای چی اینجاست ؟پیامبر میگن به خاطر بد خلقیش این مار در قبرش همنشینشه .اون که صحابی پیامبر بوده و پیامبر براش دعا کرده تازه تو جنگ بدر بوده اون وضعش بود پس ما چی؟خدا بسیار مهربانه و بخشنده اما نه در مورد حق الناس .تاوان بعضی گناها باید داده بشه .در مورد همه ما ها این مسئله صادقه
62. اميد
نوشته شده توسط: آرزو, زمان: Saturday, 09 July 2011 18:45
برام دعا كنيد خدا منو ببخشه اصلأ از رحم ومهربونى خدا نااميدنيستم جون نااميدى خودش كناه كبيره س
63. سلام
نوشته شده توسط: عاطفه, زمان: Sunday, 10 July 2011 01:49
خدا خیرتان بدهد ممنون از نوشته های شما که حال امروز من و خوب کرد
64. نوشته شده توسط: پری, زمان: Sunday, 24 July 2011 12:14
دلم گرفته امید دارم خدا ببخشدم و خوشبختم کنه امییین
65. جواب کیمیا
نوشته شده توسط: لیلی, زمان: Friday, 26 August 2011 04:01
کسی نگفت بفکر سازندگی کشورت نباش اما در کنارش باید یه سری موازین رو رعایت کنی خانم. 
فراموش نکن گناه کردن هم باعث عذاب اخروی میشه هم نمیذاره اونجوری که باید به سازندگی کشور برسی  
التماس دعا از تمام عزیزان
66. نوشته شده توسط: علی, زمان: Monday, 12 September 2011 04:18
شما که به این خوبی مطلب مینویسین یه فکری هم به حال خیابونا کنین یه اقدام عملی ... :cry از این کار میتوانید به دکتر سید بشیر حسینی که واقعا تنها کسی هست که میتونه کمک کنه کمک بگیرید....................................................... بازم ممنون حتما بخونید
67. نوشته شده توسط: ناشناس, زمان: Friday, 11 November 2011 11:21
خواهش میکنم به این پرشی جواب بدید :cry  
آیا شرک ورزیدن به خدا قبا از 15 سال گناه کبیره شمرده می شود و آیا می توان با توبه در سن 17 سالگی و با انجام عمل خیر آن را به حسنات تبدیل کرد ؟  
خواهش می کنم جواب بدید :sigh :cry :?
68. گناه کبیره
نوشته شده توسط: کیا, زمان: Thursday, 01 December 2011 08:24
کاش تو جامعه ما ذره ای به نیازهای جونا توجه شه،همین اسلام گرایی الکلی جونارو وادار به گناه میکنه،اگه کسی از چیزی که میخواد دور نباشه مسلما گناهم نمیکنه،زیاده روی در اسلام وتظاهر های الکی باعث سوق به اعمال نه چندان شایسته میشه.
69. نوشته شده توسط: سیمین, زمان: Wednesday, 07 December 2011 08:03
خوب بود :?
70. نوشته شده توسط: بنده ی خدا, زمان: Friday, 06 January 2012 11:15
ممنون ازمطالب :x
71. نوشته شده توسط: کریمه سادات, زمان: Friday, 06 January 2012 11:18
خوب بود :grin ;) :)
72. غيبت
نوشته شده توسط: ازراييل, زمان: Saturday, 04 February 2012 03:11
توروخدايه چيزم درباره ي غيبت بنويسيدخيلي محتاجم فردا ميام خواهش ميكنم مرسي
73. استغفار
نوشته شده توسط: مرجان, زمان: Saturday, 03 March 2012 13:18
لطفا در مورد استغفار از این گناهان توضیح بدید. 
عالی بود.بچه ها من یه داغون ناراحتم.خدایا یه جوری حلش کن.
74. نوشته شده توسط: مهدي ر, زمان: Friday, 13 April 2012 14:48
از خدا براي شما طلب طول عمر وسلامتي دارم،برا اينكه قدمي براي هدايت جواناني مثل من برداشته ايد!اجركم عندالله :x

نوشتن نظر
نام:
عنوان:
نظر:كد:* Code

 

دریافت مجله عترت

مجله عترت مجله عترت
اولین مجله مذهبی - فرهنگی ونکوور

حاضرین در سایت

حاضرین در سایت : 1 نفر مهمان

ورود و خروج


رمز عبورتان را فراموش كرده اید؟